آشنایی با پدیده شگفت انگیز و طبیعی “میل یخی مهریان “

آشنایی با پدیده شگفت انگیز و طبیعی “میل یخی مهریان “

در کیلومتر پنج جاده یاسوج به اقلید پدیده شگفت انگیز و طبیعی “میل یخی مهریان ” دیه میشود که در سمت چپ جاده در جای مشخصی از قله کوه -یخهایی عظیم به شکل میله ای بلند و آبشار مانند چشم رهگذران این مسیر را می نوازد این پدیده از دور به مانند توده بزرگ برف و گاهی آبشار دیده می شد اما هر چه که به این کوه نزدیک و نزدیکتر شویم با توده ای یخی به شکل میله ای آویزان مواجه می شویم.

ir3565

ادامه مطلب

آبشار کنار نقش رستم در فضاهای مجازی جنجالی شد + عکس

در فضای مجازی تصویری مبنی بر وجود آبشار ناشی از بارندگی های اخیر و خطرآمیز بودن آن برای نقش برجسته رستم منتشر شده بود.

 که مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس در خصوص وجود این آبشار در نزدیکی آثار سنگی و نقوش برجسته نقش رستم گفت : در دوره هخامنشی چند کانال آب راه برای خروج آب در کنار آثار سنگی در نظر گرفته شده است تا آب باران از کوه که سرا زیر می شود در این کانال ها قرار گیرد و بر روی نقوش بر جسته نریزد .

انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر وجود آبشار در کنار نقش برجسته رستم
ادامه مطلب