آبشار کنار نقش رستم در فضاهای مجازی جنجالی شد + عکس

در فضای مجازی تصویری مبنی بر وجود آبشار ناشی از بارندگی های اخیر و خطرآمیز بودن آن برای نقش برجسته رستم منتشر شده بود.

 که مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس در خصوص وجود این آبشار در نزدیکی آثار سنگی و نقوش برجسته نقش رستم گفت : در دوره هخامنشی چند کانال آب راه برای خروج آب در کنار آثار سنگی در نظر گرفته شده است تا آب باران از کوه که سرا زیر می شود در این کانال ها قرار گیرد و بر روی نقوش بر جسته نریزد .

انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر وجود آبشار در کنار نقش برجسته رستم
ادامه مطلب